Brukarföreningen Stockholm

Ideell organisation som vänder sig till dig som använder narkotika legalt eller illegalt, samt till beroendevårdens patienter. 

Erbjuder samvaro, stöd och hjälp till exempel i kontakten med myndigheter. 

Brukarföreningen i Stockholm

Läs mer på deras webbplats: