Suicidprevention och efterlevandes stöd - SPES

SPES är en organisation för närstående till någon som tagit sitt liv. 

SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES

Läs mer på deras webbplats: