SHEDO

Föreningen SHEDO arbetar med att sprida information, skapa opinion och ge stöd kring psykisk ohälsa, ätstörningar och självskadebeteende.

SHEDO

Läs mer på deras webbplats: