Rainbow Sweden

Klientrörelsens samarbetsorganisation, öppen för brukar- och klientorganisationer. 

Under paraplyet Rainbow samlas organisationer som bedriver verksamheter för människor som befinner sig i missbruk och utförandeskap. 

Rainbow Sweden

Läs mer på deras webbplats: