Qjouren

Qjouren är en kvinnojour för den som är eller har varit utsatt för våld i en nära relation och har erfarenhet av missbruk och/eller prostitution.

Qjouren har ett skyddat boende med fem boendeplatser som är bemannat dygnet runt. På Qjouren har vi sammanfört kvinnojourernas erfarenheter med brukarorganisationernas kunskap. Här arbetar kvinnor som har erfarenhet av missbruk, eget och andras, våld i nära relationer, psykisk ohälsa och utanförskap.

Qjouren

Läs mer på Qjourens webbplats.