Drug Addicts Anonymous - DAA

Gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter, förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från narkomani. 

Drug Addicts Anonymous - DAA

Läs mer på deras webbplats: