Co-Anon Familjegrupper

Co-Anon Familjegrupper är en gemenskap för stöd till anhöriga till alkohol- och drogberoende.

Co-Anon samarbetar med Cocaine Anonymous en gemenskap som ger stöd till alkohol- och drogberoende. Co-Anon är icke-vinstdrivande och har ingen anknytning till någon sekt, religion, politisk rörelse eller annan organisation/institution. Co-Anons syfte är att hjälpa anhöriga till beroende av alkohol- och droger.

Co-Anon Familjegrupper

Läs mer på deras webbplats: