Barnens rätt i samhället - BRIS

Målet för BRIS verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. BRIS hjälptelefon: 116 111.

Barnens rätt i samhället - BRIS

Läs mer på deras webbplats: