Balans Stockholm

För alla med erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom, egen och hos närstående. 

Föreningen Balans Stockholm är en lokalavdelning inom Riksförbundet Balans och vår verksamhet omfattar Stockholms län. Vi är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap och förståelse för de diagnoser som våra medlemmar har samt vara ett stöd för drabbade och anhöriga.

Balans

Läs mer på deras webbplats: