Ångestföreningen i Stockholm

ÅSS i Stockholm är en förening för personer med panikångest, generaliserad ångest (GAD), social fobi (social ångest) och andra fobier. 

Även personer med depressionssymtom som hör ihop med ångestsyndrom är välkomna liksom anhöriga och andra närstående. 

Ångestföreningen i Stockholm

Läs mer på deras webbplats: