Äldretelefonen

Äldretelefonen vänder sig i första hand till dig som är 60+ och mår psykiskt dåligt. Telefon 020-22 22 33. 

Men den är även öppen för anhöriga och för dig som känner dig ensam och vill ha någon att prata med. 

Äldretelefonen

Telefon 020-22 22 33. Läs mer på deras webbplats: