Viktigt att utreda självmord

Många av dem som tar sitt liv i Sverige har varit i kontakt med psykiatrin.

Elizabet Haking, chefläkare på Stockholms läns sjukvårdsområde. Foto: Yanan Li

I en artikel på Fria.nu diskuteras om och hur självmord kan förhindras. Sedan 2006 är det lag på att vårdgivare ska göra en lex Maria-anmälan varje gång en patient tar livet av sig, skadas eller är med om en händelse som hade kunnat leta till skada. 

Syftet med lex Maria–anmälningarna är att undersöka vad som kan förbättras inom vården, bland annat för att förhindra självmord. Anmälningarna skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för granskning. 

Utreder alla anmälningar

En som arbetar dagligen med detta är Elizabet Haking, chefläkare på Stockholms läns sjukvårdsområde. Hon går igenom alla lex Maria-anmälningar som rör självmord innan de skickas vidare till IVO. 

Elizabet Haking berättar att Stockholms läns sjukvårdsområde alltid gör en intern utredning enligt Patientsäkerhetslagen för att se vad som ligger bakom självmordet. Det kan bland annat röra sig om brister i samverkan mellan vårdenheter, eller att rutinerna då en patient uteblir från ett besök inte har fungerat. 

- I vissa fall hade vi inte kunnat göra något annorlunda då en del suicid tyvärr inte går att undvika, säger Haking. Men när vi hittar brister gör vi en plan över vad som måste åtgärdas för att undvika att det ska hända igen.

Åtgärd och uppföljning

- Förutom åtgärder innehåller planen också vem eller vilka som är ansvariga, samt datum för när det ska vara genomfört. Efter det gör vi en uppföljning för att kontrollera att åtgärderna blivit genomförda. 

Elizabet Haking säger att det statistiskt sett är få patienter som begår självmord, med tanke på hur många det är som vårdas inom psykiatrin i Stockholms län. 

- Men varje självmord är ett för mycket och vi måste göra allt vi kan för att förhindra dem, avslutar hon. 

Publicerad 2015-05-25 

Läs mer

Läs mer i den här artikeln på Fria.nu: