Självmordsförsök hos unga kan minskas med 50 procent

En ny europeisk studie visar bra effekt av att lära ungdomar att känna igen och hantera egna psykiska problem samt att lära dem hjälpa kompisar med samma besvär. 

Resultatet ger ett kraftigt stöd för en metod där skolelever får lära sig upptäcka psykisk ohälsa hos sig själva och hos sina vänner, samtidigt som de får träning i att förstå, tolka och hantera svåra känslor. 

I studien ingick över 11 000 skolelever vid 170 skolor i tio EU-länder, dock inte Sverige. Snittåldern på deltagarna var 15 år. I studien har elevernas skolor slumpmässigt valts ut till att införa en av tre modeller för att förebygga självmord, alternativt till att ingå i en kontrollgrupp.

Efter tolv månaders uppföljning hade 0,7 procent av eleverna som ingick i gruppen som provat Awareness-metoden genomfört ett självmordsförsök, jämfört med 1,5 procent i kontrollgruppen.

– Studien visar att det med gott resultat går att genomföra självmordsprevention i skolan, säger Danuta Wasserman, försteförfattare till studien, i ett pressmeddelande från Karolinska institutet.

Publicerad 2015-01-13

Akut hjälp i Stockholm

Visste du att vi i Stockholm inte bara har en psykiatrisk akutmottagning utan också flera psykiatriska jourmottagningar? Dit är du välkommen att ringa klockan 8-22 alla dagar i veckan. 

Akuten har tyvärr ofta långa väntetider, medan jourmottagningarna för det mesta kan ge dig snabbare hjälp. 

Du betalar inget för rådgivning per telefon och ett besök på jourmottagningen kostar som på en vanlig psykiatrisk mottagning.