Prisat arbete för uppföljning av tvångsåtgärder

SLSO Psykiatri har fått ett patientsäkerhetspris för hur vi arbetar med uppföljning av tvångsåtgärder. Efter varje tvångsåtgärd erbjuds patienten ett uppföljningssamtal. Det ger patienten möjlighet att berätta om sin upplevelse av vården och vi får värdefull kunskap om hur vi kan bli ännu bättre.

Uppföljningssamtalen är värdefulla både för den enskilde patienten och för vården. (bilden visar ingen av de personer som nämns i artikeln) Foto: Yanan Li

Att tvingas till vård mot sin vilja kan upplevas som mycket integritetskränkande. Efter en tvångsåtgärd är det därför oerhört viktigt att patienten får berätta om sin upplevelse. För oss inom vården är det också av stor vikt att få ta del av patientens berättelse eftersom vi strävar efter att erbjuda så god och säker vård som möjligt. 

För att på ett mer strukturerat sätt göra våra patienter mer delaktiga och ta reda på hur man upplevt vården har vi infört uppföljningssamtal för alla som fått tvångsåtgärder. Uppföljningssamtalen kan vara till nytta för den enskilda patienten direkt i vården och för oss är patienternas erfarenhet värdefull i vårt arbete med förebyggande åtgärder och hur tvångsåtgärder kan genomföras på bästa möjliga sätt. Alla samtal analyseras och sammanställs. På så sätt vi får kunskap om hur framtida tvångsåtgärder kan förebyggas och genomföras även för andra patienter.

Vårt arbete har uppmärksammats inom Stockholm läns landsting och på de senaste Patientsäkerhetsdagarna fick vi pris för det. 

Juryns motivering löd så här: Genom implementering av strukturerade uppföljningssamtal efter tvångsåtgärd blir patienten delaktig och kan då påverka sin framtida vård. Personalen får en insikt och ökad förståelse för patientens upplevelser.

Anna Thurang från SLSO Psykiatri som bidragit till att uppföljningsarbetet införts tog emot priset.  

– Det som glädjer mig mest med priset är att SLSO Psykiatri och våra svårast sjuka patienter får uppmärksamhet i ett forum där samtliga vårdgrenar och vårdgivare är representerade.

Om Patientsäkerhetsdagarna

Patientsäkerhetsdagen är ett av landstingets största evenemang för medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården. Syftet är att främja patientsäkerhetsarbetet. Patientsäkerhetsdagen arrangeras vart annat år och det är sjunde gången patientsäkerhetspriset delas ut. I år var det fler bidrag än någonsin som tävlade om priset. De vinnande bidragen har förbättrat vården för patienter, närstående och medarbetare. 

Årets förstapris gick till medarbetare på Capio BVC Wasa i Geneta för hantering av problem med kompetensförsörjning. Andra priset till arbete med telefonuppföljning inom geriatrisk slutenvård på Södertälje Sjukhus.

Publicerad 2017-11-27

Mer information